30 anos de xuntanza con mons. Rouco Varela en Carballo